Zpřístupnění umění a balíčky

Návštěvníky Centra Gustava Klimta u Atterského jezera očekává bohatý program přibližující malířovo umění. Nezáleží na tom, zda se jedná o individuální návštěvníky či skupinu, v doprovodu zprostředkovatele z regionu poznáte Klimtův život a dílo u Atterského jezera ve zdařilé kombinaci jak v Klimtově centru, tak i na Klimtově tematické stezce a v rámci lodního výletu po Atterském jezeře.

Zprostředkování v Klimtově centru a na Klimtově tematické stezce

Individuální návštěvníci Klimtova centra
Pro individuální návštěvníky jsou v Klimtově centru k dispozici texty v jednotlivých sálech a audioprůvodci k samostatnému pohroužení do expozice. Film „Sehnsucht nach dort“ (Touha být tam) o malířově tužbě po Atterském jezeře promítaný v Klimtově kině byste samozřejmě neměli vynechat. Doprovodná kniha k výstavě je k dostání v obchodě:
(Texty v sálech: německy/anglicky, audioprůvodce: německy, film: německy s anglickými titulky)

Individuální návštěvníci Klimtovy tematické stezky
Pro hlavní část Klimtovy tematické stezky v Seewalchenu a Kammeru-Schörflingu se nabízí možnost zapůjčit si audioprůvodce v Klimtově centru a vydat se po Klimtových stopách.
(Délka: cca 1,5 hodiny tam a zpět, jazyky: němčina/angličtina, ppři zapůjčení je požadováno předložení průkazu s fotografií, balíček audio průvodců pro Klimtovu tematickou stezku & Klimtovo centrum: 3,99 EUR.
Audio průvodce pro Klimtovu tematickou stezku nebo Klimtovo centrum: vždy 2,99 EUR. Aplikaci Audioguide-App obdržíte v Apple Store a Google Store.)

Bezplatné komentované prohlídky pro individuální návštěvníky
V letních měsících červnu až září se konají v Klimtově centru bezplatné komentované prohlídky. Regionální zprostředkovatel provádí výstavou o sobotách a nedělích vždy od 10:30 hodin.
TERMÍNY – vždy v 10:30 hodin

Klimt v neděli
Od června do září se mohou individuální návštěvníci vydat každou neděli v rámci tříhodinové prohlídky na břehu jezera i na jeho hladině po stopách Gustava Klimta. Po úvodních informacích v Klimtově centru se během lodního výletu seznámíte s Klimtovými působišti na severní straně Atterského jezera. Následná procházka po Klimtově tematické stezce otevírá další pohledy na místa a motivy Klimtovy tvorby.

Dětské prohlídky
Děti tu budou žasnout nad uměním a dozvědí se o něm spoustu nového. Malí návštěvníci mohou vklouznout do malířského pláště Gustava Klimta či do reformních šatů Emilie Flögeové, naučí se poznávat Klimtovy obrazy při skládání mozaiky a dokonce se mohou samy stát malými umělci.
TERMÍNY – vždy v 10:30 - 12 hodin
(Délka: 1,5 hodiny, jazyk: němčina, Poplatek včetně materiálů / komentované prohlídky / vstupu: 5,- EUR, cílová skupina: děti ve věku 6–10 let, další termíny na vyžádání v návštěvnickém centru)

Komentované prohlídky pro soukromé skupiny, firmy a zájezdové skupiny
Komentované prohlídky s místními Klimtovými zprostředkovateli, kteří jejich obsah uzpůsobí vašemu přání, vám umožní nahlédnout do života a díla Gustava Klimta u Atterského jezera a epochy nazývané „Vídeň 1900". Můžete tak osobně spatřit významné lokality a motivy Klimtovy tvůrčí práce a pocítit jejich atmosféru, a to přímo na dotyčném místě nebo pohodlně z lodi. Návštěvnický servis Klimtova centra vám ochotně individuálně poradí a seznámí vás s celou nabídkou.
(Délka: Klimtovo centrum 1 hodina; Klimtovo centrum & Klimtova tematická stezka: 1,5–2 hodiny; Klimtovo centrum, Klimtova tematická stezka a výlet lodí: 2,5–3 hodiny; jazyk: němčina, angličtina na požádání. Prohlídka v českém jazyce na vyžádání)