Ohlédnutí zpět 2003-2012

Již v září roku 2003 byla na počest Gustava Klimta vytvořena u Atterského jezera tematická cesta. Tehdejší otevření na ostrůvku Litzlberg nacházejícím se v soukromém vlastnictví naplánoval Rudolf Leopold, zakladatel stejnojmenného muzea, a prof. Gerhard Tötschinger.

Logickým důsledkem se stalo vybudování Centra Gustava Klimta u Atterského jezera na základě koncepce kurátorsky navržené odborníky z Leopoldova muzea. Centrum bylo otevřeno zhruba o deset let později u příležitosti 150. výročí narození tohoto secesního umělce, dne 14. července 2012, a to v blízkosti zámecké aleje v Kammeru-Schörflingu, kterou tak rád maloval i sám mistr.

V této souvislosti byla upravena i tematická stezka, jež byla navíc vybavena audioprůvodci, které lze zapůjčit v Klimtově centru.