Vítejte v Centru Gustava Klimta u Atterského jezera!


End of season & winter break
The Gustav Klimt Center closed on October 27th, 2019. Almost 11,000 visitors came to see the special show "Floral Worlds - Flourishing Jugendstil", which was an absolute crowd puller. Therefore this special exhibition will be on display in the next season too. We thank you for your visit and look forward to welcoming you back  from May 1st, 2020. Further information concerning the upcoming season will follow shortly.

Světový umělec u Atterského jezera

PPodobně jako Giberny Clauda Moneta, Provence Paula Cezanna nebo Český
Krumlov Egona Schieleho se Atterské jezero prezentuje jako jedinečné působiště
Gustava Klimta (1862–1918). Světově proslulý malíř trávil v tomto regionu v letech
1900–1916 pravidelně letní měsíc a díky příbuzenským vztahům mezi rodinami Klimtových,
Flögeových a Paulickových obzvlášť rád pobýval se svou životní partnerkou Emilií
Flögeovou (1874–1952) u tyrkysově modrého jezera.

O pouhých dvacet let dříve, v roce 1883, poznamenal jistý průvodce okolím
Atterského jezera, že by člověk musel být „opravdu zdatným malířem", pokud by
chtěl „byť jen přibližně ztvárnit barevné tóny jezerní plochy". Až v roce 1900 se
konečně podařilo Gustavu Klimtovi zachytit ve své malbě barvy Atterského jezera tak
znamenitě, že umělecký kritik Ludwig Hevesi obraz označil za „rám plný jezerní
vody". Nakonec se dal Gustav Klimt Atterským jezerem inspirovat ke ztvárnění 45 ze
svých 50 známých krajinomaleb, z nichž jsou dodnes nadšeni milovníci umění z
celého světa. Od roku 2003 vzdává hold tomuto slavnému prázdninovému hostu tematická stezka
v Solné komoře, v roce 2012 bylo v Kammer-Schörflingu otevřeno Centrum Gustava
Klimta, a to nedaleko aleje zámku Kammer, kterou zvěčnil i sám umělec.

Zakuste závan této atmosféry přímo na místě!

Návštěva Klimtova centra, procházka po Klimtově tematické stezce nebo výlet lodí po Atterském jezeře vás seznámí s místem, kde Klimt tvořil, i s impozantními motivy jak na břehu jezera, tak i při pohledu z jeho hladiny.

Klimtově každoroční tužbě „být tam", tedy u milovaného jezera, podlehnete i vy!


OTEVÍRACÍ DOBA
12. 5. 2018–1. 7. 2018:
St–Ne a o svátcích: 10–16 hod.
2. 7 .2018–2. 9. 2018:
denně 10–16 hod.
5 .9. 2018–30. 9. 2018:
St–Ne a o svátcích: 10–16 hod.

Těžiště výstav 2018

Také letos, v sedmé sezoně Centra Gustava Klimta, informuje Klimtova nadace
jakožto provozovatel dokumentačního střediska opět ve stálé expozici s Klimtovým
kinem a multimediální dotykovou obrazovkou o díle a tvorbě Gustava Klimta během
jeho každoročních letních pobytů na jeho zamilovaném místě v Solné komoře v
letech 1900 až 1916.
Vybraná faksimile jeho krajinomaleb Atterského jezera včetně té, jež je od roku 2017
nejdražší na trhu s uměním, představují Klimtova tvůrčí malířská období během jeho
pobytu v Litzlbergu, Kammeru a Weißenbachu. V grafickém kabinetu objevuje
návštěvník tohoto světoznámého umělce především jako erotického kreslíře a při
pohledu na jeho návrhy mozaikového vlysu paláce Stoclet, které jsou v podobě
velkoformátových reprodukcí trvale nainstalovány v Klimtově centru, pochopí spojení
Gustava Klimta s přírodou. Klimt, inspirovaný květy, květinami a stromy u Atterského
jezera, vytvořil fascinující symbolisticky květinový svět jak na fresce paláce Stoclet,
tak ve svých krajinomalbách, které dodnes oceňují milovníci umění po celém světě.
Při příležitosti 100. výročí úmrtí Gustava Klimta a tří dalších uměleckých osobností z
přelomu století – jimiž byli Egon Schiele, Koloman Moser a Otto Wagner – bude i
těmto průkopníkům vídeňské moderny a jejich spojení se Solnou komorou věnována
v letošní sezoně v Klimtově centru zvláštní pozornost.